Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Συμμετέχοντες σε Συνέδρο με έγκριση μετακίνησης: «Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση στην Τεχνολογία και στην Κοινωνία» Καρδίτσα στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου 2013,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
 
 
                                                                    
           
             
         
           
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,            06-11-2013
Αρ. Πρωτ.        168034/Γ2
  


 
ΑΠΟΦΑΣΗ

   
 


·      Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
·      Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
·      Γραφεία Σχολικών Συμβούλων (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
·      Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς
(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
·      Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Πανεπιστημίου 34
10679 Αθήνα.

    34
     105 63 , Αθήνα


 
-----
Ταχ. Δ/νση:Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:    151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:     www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:      210-3442238
 

                


ΚΟΙΝ:
 
 
                             


           
ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1566/1985, για τη «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2.    Την με αριθμ. Φ.908/83970/Η/20-07-2012 (ΦΕΚ 343/Υ.Ο.Δ.Δ./23-07-2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 139604/Γ2/01-10-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «30ο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας»
4. Την ανάγκη ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικότητάς τους.
     

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Εγκρίνουμε τη συμμετοχή και μετακίνηση εκτός έδρας, προκειμένου να λάβουν μέρος στο 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με θέμα: «Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση στην Τεχνολογία και στην Κοινωνία»
που θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου 2013, στους παρακάτω:
1) Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03
2) Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης κλάδου ΠΕ03
3) Διευθυντές Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03
4) Σχολικούς Συμβούλους Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ03
5) Τέσσερεις (04) εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ03 από καθεμιά από τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας,
6)  Έντεκα (11) μέλη Οργανωτικής Επιτροπής
Οι εκπαιδευτικοί, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση συμμετοχής, προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία τους από το σχολείο.
Οι εκπαιδευτικοί από τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας, Τρικάλων, Λαρίσης, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση συμμετοχής στο Διευθυντή τους, εφόσον έχουν απουσιάσει από το σχολείο.
Η συμμετοχή και μετακίνηση των προαναφερόμενων θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ


 
 
 


Συνημμένα: 6 σελ.
Εσωτ. Διανομή
·                               Γρ. Γεν. Γραμματέα       
·                               Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Α΄ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ελευθερίου Πρόδρομος, Β. ΑιγαίουΠΙΝΑΚΑΣα/α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1.     


Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος, Οργ. Επιτροπή
Καρκάνης Βασίλειος, Οργ. Επιτροπή
Λουριδάς Ιωάννης, Οργ. Επιτροπή
Μαλαφέκας Αθανάσιος, Οργ. Επιτροπή
Μώκος Χρήστος, Οργ. Επιτροπή
Τυρλής Ιωάννης, Οργ. Επιτροπή

2.     


Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

   
Φερεντίνος Σπυρίδων, Σχολ. Σύμβουλος
Κεϊσογλου Στέφανος, Σχολ. Σύμβουλος
Καρδαμίτσης Σπυρίδων, Οργ. Επιτροπή
·      Κιουλάφας Μανουήλ
·      Σωτηρόπουλος Νικόλαος

3.     

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

·      Φανέλη Αναστασία
4.     


Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
   
Βαρόπουλος Δημοσθένης, Οργ. Επιτροπή
·      Μορόγλου Εμμανουήλ
·      Σιδέρης Αποστόλης
·      Μεσσής Στέργιος

5.     ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   
Τσικοπούλου Σταματούλα, Σχολ. Σύμβουλος
Βαρουχάς Αλέξανδρος, Οργ. Επιτροπή
Μήτσιος Κωνσταντίνος, Οργ. Επιτροπή
·      Δημητρόπουλος Βασίλειος
·      Καίσαρης Στυλιανός
·      Κυριαζής Χρήστος
·      Σταματογιάννης Ιωάννης

6.     

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

7.     

ΠΕΙΡΑΙΑ

·      Μαυρουδής Ιορδάνης
·      Τσιφάκης Χρήστος

8.     
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

9.     

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

·      Κουγιάς Νικόλαος
·      Μηλιώτη Ελένη

10.  

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

·      Πανόπουλος Γεώργιος
·      Μανιάτης Αθανάσιος
·      Στρατήγης Ιωάννης
·      Γκόνου Μαρίτσα

11.  
ΑΡΤΑΣ

12.  

ΑΧΑΪΑΣ
    
Αφράτης Γεώργιος, Σχολ. Σύμβουλος
Τζούμας Μιχαήλ, Σχολ. Σύμβουλος
·      Κουνάβης Παναγιώτης
·      Κουτσοδήμας Γεώργιος
·      Καλαπόδης Ανδρέας
·      Τηλιγάδης Ευάγγελος

13.  

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  
Τζάμτζης Ηλίας, Δ/ντής Δ.Ε.
·      Πρέντζα Δήμητρα
·      Νυδριώτη Μαρία
·      Μέγας Ανάργυρος
·      Χελιώτης Ιωάννης

14.  

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

·      Δημάδης Χρήστος
·      Καραγιάννης Δημήτριος
·      Καραγιάννης Πέτρος
·      Μητράκου Μαρία

15.  
ΔΡΑΜΑΣ

16.  

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

·      Μαλλιάκας Κωνσταντίνος
·      Μαρτάκης Μάρτης
·      Σωτηράκης Αναστάσιος


17.  
ΕΒΡΟΥ

·      Μακρυδήμα Βιργινία
·      Φακούδης Ευάγγελος

18.  


ΕΥΒΟΙΑΣ

·      Παπαλουκάς Ιωάννης
·      Δερβεντζή Αικατερίνη
·      Αλεξίου Ιωάννης
·      Στεργίου Χαράλαμπος

19.  


ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
   
Κασκαμπάς Ανδρέας, Δ/ντής Δ.Ε.
·      Καραγκούνης Λάμπρος
·      Κρουστάλης Σπυρίδων
·      Καλύβας Βασίλειος
·      Ντάβας Χρήστος


20.  

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

·           Καπετάκη Παρασκευή
·           Μανουρά Ιωάννα
·           Πυλαρινού Διονυσία
·           Πυλαρινού Ελένη


21.  

ΗΛΕΙΑΣ
   
Λειβαδάς Ευστάθιος, Σχολ. Σύμβουλος
·      Γιάνναρος Διονύσιος
·      Κουσινιώρης Γεώργιος
·      Γιαννικούλης Ιωάννης
·      Γκάβαλος Νικόλαος


22.  
ΗΜΑΘΙΑΣ

·      Μιόγλου Στυλιανός

23.  


ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

·      Βαρβεράκης Ανδρέας
·      Βαρβεράκης Κωνσταντίνος
·      Αθανασάκη Άννα
·      Παπαδάκη Ελένη


24.  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
25.  

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος, Σχολ. Σύμβουλος
Πουλος Ανδρέας, Σχολ. Σύμβουλος
26.  


ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


·      Κωνσταντινίδου Ολυμπία
·      Μακάριος Θεόδωρος
·      Μαραντίδης Φώτιος
·      Φυλάκης Αθανάσιος

27.  

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


28.  

ΚΑΒΑΛΑΣ

·      Παπαντωνίου Θωμάς
·      Πετροδημόπουλος Φώτιος
·      Τρικκαλιώτης Γεώργιος

29.  


ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  
Καρανίκας Θωμάς, Δ/ντής Δ.Ε.
Βαγενάς Κωνσταντίνος, Οργ. Επιτροπή
·      Φαλάγκα Αρετή
·      Λάππα Αλεξία
·      Δανιήλ Κωνσταντίνος
·      Τσόγκας Γεώργιος

30.  

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

·      Ευαγγέλου Χαράλαμπος
·      Ζυγούρης Κωνσταντίνος
·      Καψιμάλης Φώτιος
·      Τσατσαρώνης Δημήτριος

31.  

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

·      Κωστάλης Κωνσταντίνος
·      Βασιλάκη Ευγενία
·      Βουζούκας Χρήστος
·      Χαλικιόπουλος Σπυρίδων

32.  

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

·      Φαρακλός Ευάγγελος
·      Μαυροκέφαλος Επαμεινώνδας
·      Καππάτου Αγγελική

33.  

ΚΙΛΚΙΣ

34.  

ΚΟΖΑΝΗΣ

·      Αντωνιάδου Μυροφόρα
·      Γεωργανάκης Γεώργιος

35.  
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

·      Παπαδόπουλος Βασίλειος
·      Σταυρόπουλος Σταύρος
·      Κοζάκης Νικόλαος

36.  

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

·      Χριστοφόρου Δέσποινα
37.  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

38.  
ΛΑΡΙΣΑΣ

39.  

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
   
Σταμέλλος Ιωάννης, Δ/ντής Δ.Ε.
·      Νικολουδάκη Σοφία
·      Χαβάκης Γεώργιος
·      Καλλίτσας Νικόλαος
·      Φραγκάκης Νικόλαος

40.  
ΛΕΣΒΟΥ
   
Πάλλα Μαρίνα, Σχολ. Σύμβουλος
·      Μάγειρας Νικόλαος

41.  
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

·      Λώλης Χρήστος
·      Κονιδάρης Νικόλαος
·      Μητσιάδη Δέσποινα
·      Ευσταθόπουλος Χαράλαμπος

42.  
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

43.  

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μηλιώνης Κωνσταντίνος, Σχολ. Σύμβουλος
Πλατούρος Ιωάννης, Δ/ντής Δ.Ε.
·      Καπράλος Παναγιώτης
·      Τσούγκος Δημήτριος
·      Μπάρλας Αναστάσιος

44.  
ΞΑΝΘΗΣ

·      Ανταμπούφης Νικόλαος
·      Χατζηδημητρίου Πλάτων
·      Τερτίκας Χρήστος
·      Τζελεπης Βασίλειος

45.  

ΠΕΛΛΑΣ

·      Παπανικολάου Λεωνίδας

46.  

ΠΙΕΡΙΑΣ

47.  

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

48.  

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

49.  
ΡΟΔΟΠΗΣ
   
Αλεξάνδρου Σμαρώ, Σχολ. Σύμβουλος
·      Καραφέρης Τριαντάφυλλος
·      Κούτρας Κωνσταντίνος
·      Μπάτζιου Μαρία
·      Στοϊκίδου Δήμητρα

50.  

ΣΑΜΟΥ
   
Ράλλης Ιωάννης, Σχολ. Σύμβουλος
·      Γρυδάκης Νικόλαος
·      Παπαγεωργίου Δάφνη

51.  

ΣΕΡΡΩΝ

·      Αλιπράντης Εμμανουήλ
·      Ανδρικοπούλου Σοφία

52.  
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

53.  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

54.  
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

55.  
ΦΩΚΙΔΑΣ

56.  

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

·      Σταματία Σταφυλίδου, Σχολ. Σύμβουλος
·      Κοκινοπούλου Χαρίκλεια

57.  

ΧΑΝΙΩΝ

·      Γαρεδάκης Κωνσταντίνος
·      Μακρίδης Δημήτριος
·      Μπατάκη Ευρύδικη
·      Στριλάκος Αθανάσιος

58.  
ΧΙΟΥ

·      Κουτσοδόντης Αναστάσιος