Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Καλό Πάσχα από Μεσσηνία!

Από το 
Παράρτημα της ΕΜΕ, Μεσσηνίας!

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


 ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 
 ΟΛΟΨΥΧΑ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
 
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Αλεξανδρής
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης  Τυρλής
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης