Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Θέματα και Λύσεις για τον διαγωνισμό της ΕΜΕ ΘΑΛΗΣ 2016

(Στο 2ο θέμα της Α΄Λυκείου, έχουμε ως ορθή και δεκτή την λύση 22112, που δεν φαίνεται στις ενδεικτικές λύσεις)