Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Σενάριο για την διδασκαλία της σχέσης επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας, καθώς και της σχέσης εγγεγραμμένης γωνίας και υπό χορδής και εφαπτομένης.

Σενάριο για την διδασκαλία της σχέσης επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας, καθώς και της σχέσης εγγεγραμμέν... by Γιάννης Π. Πλατάρος

Τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών τα θέματα των Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης


Δημοσίευση: 25/05/2015
Εξετάσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, χαρακτηρίζονται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τα θέματα των Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, που διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι.

Ειδικότερα τα γενικά σχόλια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ως προς τς θέματα, έχουν ως εξής:
Καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης.
Ο διατιθέμενος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη και επιτυχή διαπραγμάτευση των θεμάτων.
Υπάρχει κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία. Το ποσοστό των ερωτημάτων αυξημένης δυσκολίας είναι μεταξύ των υψηλότερων συγκρινόμενο με τα θέματα
των προηγουμένων ετών.
Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών.
Ειδικά Σχόλια:
Θέμα Α:
Θεωρία
Θέμα Β:
Ελέγχονται βασικές γνώσεις του κεφαλαίου των Μιγαδικών Αριθμών. Θέμα Γ:
Εξετάζεται μεγάλο μέρος της Ανάλυσης. Τα ερωτήματα Γ3 και Γ4 είναι αυξημένης δυσκολίας.
Θέμα Δ:
Τα ερωτήματα Δ1 και Δ2 παρότι αναφέρονται σε συναρτήσεις και διαδικασίες που είναι γνωστές στους μαθητές θα δυσκολέψουν αρκετούς από τους υποψηφίους. Τα ερωτήματα Δ3 και Δ4 θεωρούνται μεταξύ των δυσκολότερων των τελευταίων ετών.

32η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα στην Αθήνα (Θέματα λύσεις, Συμμετοχές, Δραστηριότητες )