Πώς θα γίνετε μέλος της Ε.M.E.

 Αν είστε απόφοιτος οποιουδήποτε Μαθηματικού τμήματος ή και φοιτητής μαθηματικού τμήματος , τότε
με ένα «σχόλιο» σε οποιαδήποτε ανάρτηση, γράψτε τα πλήρη σας στοιχεία,όπως είναι παρακάτω και εμείς θα σας ειδοποιήσουμε για τις λεπτομέρειες.
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Τμήμα αποφοίτησης ή φοίτησης:
Τόπος κατοικίας:
Οδός:
Αριθμός:
Τ.Κ.
Φορητό τηλέφωνο:
Τηλέφωνο οικίας: 
Τηλέφωνο Εργασίας: 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.