Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

2000-2015 :16 χρόνια Μαθηματικές Εργασίες, Εκπαιδευτική και λοιπή Αρθρογραφία


       Γιάννης Π. Πλατάρος
Από χρήσεως διαδικτύου 2000-2015
1.400 σελίδες εργασιών Μαθηματικών
700 σελίδες εκπαιδευτική και περί κοινών αρθρογραφία.


Αρθρογραφία στον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο για τοπικά θέματα και θέματα γενικότερα εκπαίδευσης.
  • Σελίδες: 361
Αρθρογραφία στον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο για τοπικά θέματα και θέματα γενικότερα εκπαίδευσης.
  • Σελίδες: 112
Αρθρογραφία στον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο για τοπικά θέματα και θέματα γενικότερα εκπαίδευσης.
  • Σελίδες: 208
Συλλογές Μαθηματικών Εργασιών 16 ετών (2000-2015) κυρίως εισηγήσεων σε Συνέδρια, για Διδακτική Μαθηματικών, Ανάλυση, Γεωμετρία, Άπειρο, Ανθυφαίρεση, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση κ.ά.
  • Σελίδες: 212
Συλλογές Μαθηματικών Εργασιών 16 ετών (2000-2015) κυρίως εισηγήσεων σε Συνέδρια, για Διδακτική Μαθηματικών, Ανάλυση, Γεωμετρία, Άπειρο, Ανθυφαίρεση, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση κ.ά.
  • Σελίδες: 269
Συλλογές Μαθηματικών Εργασιών 16 ετών (2000-2015) κυρίως εισηγήσεων σε Συνέδρια, για Διδακτική Μαθηματικών, Ανάλυση, Γεωμετρία, Άπειρο, Ανθυφαίρεση, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση κ.ά.
  • Σελίδες: 195
Συλλογές Μαθηματικών Εργασιών 16 ετών (2000-2015) κυρίως εισηγήσεων σε Συνέδρια, για Διδακτική Μαθηματικών, Ανάλυση, Γεωμετρία, Άπειρο, Ανθυφαίρεση, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση κ.ά.
  • Σελίδες: 118
Συλλογές Μαθηματικών Εργασιών 16 ετών (2000-2015) κυρίως εισηγήσεων σε Συνέδρια, για Διδακτική Μαθηματικών, Ανάλυση, Γεωμετρία, Άπειρο, Ανθυφαίρεση, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση κ.ά.
  • Σελίδες: 50
Συλλογές Μαθηματικών Εργασιών 16 ετών (2000-2015) κυρίως εισηγήσεων σε Συνέδρια, για Διδακτική Μαθηματικών, Ανάλυση, Γεωμετρία, Άπειρο, Ανθυφαίρεση, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση κ.ά.
  • Σελίδες: 144
Εισαγωγή: Κατ΄αρχήν, πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι τελικά όλοι οι αριθμοί είναι απειροψήφιοι , κόντρα στην κοινή καθημερινή αντίληψη ότι έχουμε πεπερασμένου πλήθους ψηφίων αριθμούς και μάλιστα αυτοί είναι και απείρου πλήθους αφού λ...
  • Σελίδες: 14

403 σελίδες