Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Δελτίο τύπου για την ανάθεση της διδασκαλίας των Μαθηματικών σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34>
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr
Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διαμαρτύρεται έντονα για την υποβάθμιση του μαθήματος των μαθηματικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την ανάθεση της διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Σε πρόσφατη συνάντηση της ΕΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας αναλύθηκε η σημασία που έχει για το εκπαιδευτικό έργο και το διδακτικό προσωπικό η βαθιά καλλιέργεια στην επιστημονική και φιλοσοφική φύση της μαθηματικής γνώσης, στην αναγκαιότητα της σύνδεσής της με την εποπτεία, με  τη συμβολική έκφραση, με την αποδεικτική διαδικασία.
•    Σημειώθηκαν οι αρνητικές συνέπειες για την μάθηση εάν το διδακτικό προσωπικό έχει βασική κατάρτιση προσανατολισμένη σε διαφορετικά πεδία και επικουρικά στην ικανότητα  χρήσης ή εφαρμογής ορισμένων περιοχών της μαθηματικής επιστήμης σε αυτά τα πεδία.
•    Επισημάνθηκε ότι  η διδασκαλία των μαθηματικών είναι ένα πολύπλοκο έργο σε όλες τις ηλικίες και συνθήκες εκπαίδευσης, με διακριτούς στόχους και μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες ανάμεσα στην προσχολική, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στην τεχνική εκπαίδευση.
•    Υπογραμμίστηκε η σημασία της αξιοποίησης των προσεγγίσεων της Διδακτικής των Μαθηματικών και της έγκυρης χρήσης των ΤΠΕ,  ώστε να μην υποβαθμίζεται η διδασκαλία σε ασκησιολογία, για να περιοριστεί η μαθηματικοφοβία και η σχολική αποτυχία.
     Η χώρα μας πρέπει, είναι αδήριτη ανάγκη, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες να αναβαθμίσει ποιοτικά την μαθηματική της εκπαίδευση ώστε αυτή να συμβάλλει μεσο-μακροπρόθεσμα στην κοινωνική και οικονομική της ανάπτυξη.
     Καλούμε το Υπουργείο να λάβει υπόψη πως τα μαθηματικά παντού και πάντα ήταν και θα είναι ο βασικότερος πυλώνας της εκπαίδευσης και να επανασχεδιάσει με υπεύθυνο τρόπο τη στελέχωση των σχολείων, ώστε τα μαθηματικά να διδάσκονται αποκλειστικά και μόνο από μαθηματικούς. Κάθε άλλη απόπειρα θα συνιστά μια ακόμη έκπτωση στο επίπεδο της παρεχόμενης παιδείας και εκπαίδευσης προς τις νέες γενιές με αρνητικές επιπτώσεις για την συνέχιση των σπουδών τους αλλά και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην εγχώρια και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας όπου δυστυχώς θα αναγκάζονται να αναζητούν εργασία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
     Ο Πρόεδρος                                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
      Νικόλαος Αλεξανδρής                                                                                   Ιωάννης Τυρλής
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς                                         Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34>
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr
Αθήνα 19 Απριλίου 2016
Αρ. πρωτ. 15642/19-4-2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Σχετικά με την αναφορά στα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους, σε δηλώσεις που αποδίδονται στον Υπουργό Παιδείας σε ομιλία για το ολιστικό τεχνικό λύκειο και ιδιαίτερα για τη σύνδεση του πτυχίου των εκπαιδευτικών με το γνωστικό αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία έχει να επισημάνει τα εξής:
•    Θα πρέπει να αποφεύγεται από το δημόσιο λόγο η επανάληψη στερεότυπων αντιλήψεων, είτε ελιτιστικής κατεύθυνσης (οι "καλύτεροι" πηγαίνουν στα πολυτεχνεία), είτε ισοπεδωτικής κατεύθυνσης ("και ο μηχανικός ξέρει μαθηματικά, άρα θα μπορούσε και να διδάσκει στο σχολείο"). Ιδιαίτερα στις παραμονές των εξετάσεων, όπου τα μαθηματικά έχουν κεντρικό ρόλο και βαρύτητα στις επιλογές των υποψηφίων.
•    Η διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών δεν μπορεί να είναι ούτε προϊόν τεχνικής μαθητείας, ούτε διεκπεραίωση μια ασκησιολογίας. Είναι ένα πολύπλοκο έργο σε όλες τις ηλικίες και συνθήκες εκπαίδευσης, με διακριτούς στόχους και μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες ανάμεσα στην προσχολική, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στην τεχνική εκπαίδευση.
•    Σε όλες όμως τις περιπτώσεις χρειάζεται ο/η εκπαιδευτικός να διαθέτει βαθιά μαθηματική καλλιέργεια και γνώση των διεργασιών της μάθησης και της παιδαγωγικής επιστήμης. Είναι ένα ζήτημα που ορθά τίθεται και απασχολεί τα πανεπιστημιακά τμήματα και τις επιστημονικές εταιρείες.
•    Η ΕΜΕ δραστηριοποιείται συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση με εκδόσεις, συνέδρια και σεμινάρια. Συντονίζει τις ελληνικές δράσεις με τις αντίστοιχες διεθνείς και είναι πρόθυμη να ενημερώσει με έγκυρο τρόπο την ηγεσία του Υπουργείου και του ΙΕΠ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
     Ο Πρόεδρος                                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
      Νικόλαος Αλεξανδρής                                                                                   Ιωάννης Τυρλής
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς                                         Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Τα Μαθηματικά να διδάσκονται από Μαθηματικούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34>
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2015
Αρ. πρωτ.15452/25-8-2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Μαθηματικά να διδάσκονται από Μαθηματικούς
    Πέρυσι έξω από κάθε δεοντολογία με απόφαση του ΥΠΟΠΑΙΘ (137852/Γ2/ 02-09-2014) το μάθημα των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο δινόταν ως Β΄ ανάθεση σε καθηγητές που δεν έχουν πτυχίο Μαθηματικού με πολύ κακές συνέπειες για τους μαθητές.
     Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση αυτή θα ισχύσει και για τη φετινή σχολική χρονιά. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία γίνεται δέκτης έντονων διαμαρτυριών από συναδέλφους, γονείς και μαθητές που βίωσαν την περσινή απαράδεκτη κατάσταση.
    Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία υποστηρίζει πάγια τον αναβαθμισμένο ρόλο των Μαθηματικών τα οποία μαζί με τη Γλώσσα πρέπει να αποτελούν τον κορμό των Προγραμμάτων Σπουδών και να εφοδιάζουν τους μαθητές με το αναγκαίο εννοιολογικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.
    Η ΕΜΕ θεωρεί ότι τα Μαθηματικά αποτελούν μια συνεχή αλυσίδα γνώσης και μεθοδολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικά στο Γυμνάσιο, όπου το κυρίαρχο για τη διδασκαλία των Μαθηματικών δεν είναι μόνο οι μαθηματικές γνώσεις αλλά και οι τρόποι μετάδοσής τους στους μαθητές και η επιλογή για τη διδασκαλία των μαθηματικών από μη πτυχιούχους μαθηματικούς είναι αυτονόητο ότι υποβαθμίζει τη Μαθηματική παιδεία στην εκπαίδευση.
    Η ΕΜΕ πέρα από συντεχνιακές αντιλήψεις εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην συγκεκριμένη ρύθμιση η οποία:
α) υποβαθμίζει ουσιαστικά τον ρόλο του μαθήματος των Μαθηματικών,
β) δημιουργεί τεράστιες ανισότητες για τα παιδιά του Γυμνασίου που θα διδάσκονται μαθηματικά από μη εξειδικευμένα άτομα,
γ) υποβαθμίζει και υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας και της Μαθηματικής Παιδείας με ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα για τα ίδια τα παιδιά και την παιδεία.
    Για τους παραπάνω λόγους η ΕΜΕ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να ακυρώσει την περσινή απόφαση και να διασφαλίσει το προφανές: Τα Μαθηματικά να διδάσκονται από Μαθηματικούς.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
     Ο Πρόεδρος                                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
      Νικόλαος Αλεξανδρής                                                                                   Ιωάννης Τυρλής
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς                                         Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το παράρτημα της ΜΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, διαμαρτύρεται.

  Το παράρτημα Λακωνίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συνεδρίασε την Δευτέρα 5/9/2016 με αφορμή τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της 25/8/2016 σύμφωνα με την οποία γίνεται ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών στα Γυμνάσια σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων (ΠΕ4 – ΠΕ12 – ΠΕ19-ΠΕ20).
               Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει πολλά προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, (αφού με την ίδια λογική π.χ. γιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας θα μπορούσε να χειρουργεί σε νοσοκομείο οποιοδήποτε περιστατικό με το σκεπτικό ότι κάποτε διδάχτηκε το μάθημα της χειρουργικής), με την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των καθηγητών της ειδικότητας των Μαθηματικών και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων .
 Συγκεκριμένα:
  1. Θα υποβαθμιστεί το μάθημα των Μαθηματικών σε διδακτικό επίπεδο, κάτι που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία της ύλης του Λυκείου και στη διαδικασία επιλογής των μαθητών σε Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.
  2. Θα αυξηθεί το, ήδη μεγάλο, ποσοστό ανεργίας των καθηγητών της συγκεκριμένης ειδικότητας σε συνδυασμό και με τις επικείμενες συγχωνεύσεις σχολείων, με βάση την εγκύκλιο δημιουργίας τμημάτων προσανατολισμού.
  3. Θα δημιουργήσει ανασφάλεια και σύγχυση αφού η διδασκαλία των Μαθηματικών αντιμετωπίζεται με πρόχειρες και ευκαιριακές αλλαγές, τη στιγμή που ο κλάδος μένει χωρίς επιμόρφωση που είναι απαραίτητη παιδαγωγική αρχή και πάγιο αίτημά του.
Για τους λόγους αυτούς το τοπικό παράρτημα Ε.Μ.Ε. Λακωνίας αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
  1. Καλεί το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. να αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως : παραστάσεις στο Υπουργείο Παιδείας, συντονισμό δράσης των Διοικήσεων των Μαθηματικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, κ.λ.π. , με στόχο την ανατροπή της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης .
  2. Επειδή οι αρνητικές συνέπειες  λανθασμένων αποφάσεων στην παιδεία είναι μακροπρόθεσμες (υποβάθμιση της διδασκαλίας των μαθημάτων θετικών επιστημών γενικότερα), προσκαλεί όλους τους αρμόδιους φορείς (Ο.Λ.Μ.Ε. – Συλλόγους φοιτητών Μαθηματικών Τμημάτων, - Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων – Συμβούλια μαθητών κ.λ.π.) να πάρουν άμεσα θέση επί του θέματος και να αναλάβουν δράση για την αναίρεση όλων των αποφάσεων που υποβαθμίζουν το μάθημα των Μαθηματικών στα σχολεία και γενικότερα τη Μαθηματική παιδεία στη χώρα .
Το Δ.Σ. του παραρτήματος Ε.Μ.Ε. Λακωνίας