Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Οι διαγωνισμοί της Μαθηματικής Εταιρείας φέτος:

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε. Μ. Ε.) διοργανώνει 
τον 72o Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π. Μ. Δ.), 
 «Ο ΘΑΛΗΣ», στα Μαθηματικά, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου
  2011 και ώρα 9.00 π.μ.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β΄ και 
Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων, όλων των τάξεων των 
Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων. 
 Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων 
θα υποβληθούν στο σχολείο που φοιτούν, μέχρι και την 
11η Νοεμβρίου 2011, και θα διαβιβασθούν άμεσα 
στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Δ.Ε. κ΄ Ε.Ε. 
όπου ανήκουν.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
θα συγκροτήσουν τις τοπικές επιτροπές  (ανά νομό)
σε συνεργασία με τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Μ.Ε. 
(όπου αυτά υπάρχουν) για τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού και θα ορίσουν τα εξεταστικά κέντρα 
και τους επιτηρητές.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες, θα απαρτίζεται μόνο από θέματα πλήρους ανάπτυξης και γι’ αυτό θα απαιτηθούν κόλλες αναφοράς.

Τα γραπτά των μαθητών θα αποσταλούν για βαθμολόγηση στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Παραρτήματά της (όπου αυτά υπάρχουν). Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αποσταλούν  στις τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές για βράβευση των μαθητών που 
θα διακριθούν.

Οι μαθητές που θα διακριθούν στο διαγωνισμό  
«Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν στον 
επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα 
διεξαχθεί στις 21 Ιανουαρίου 2012. Στη συνέχεια
οι διακριθέντες στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» θα λάβουν μέρος 
στο διαγωνισμό, «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 3 Μαρτίου 
2012, προκειμένου να επιλεγεί η εθνική ομάδα  
που θα λάβει μέρος στην 29η Βαλκανική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα (Τουρκία, Μάιος 2012), στην
16η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 
(Ιούνιος 2012) και στην 53η Διεθνή Μαθηματική 
Ολυμπιάδα (Αργεντινή, Ιούλιος 2012).

Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό
είναι προαιρετική και η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών εθελοντική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) 
Πανεπιστημίου  (Ελευθερίου Βενιζέλου) 
 34,  106 79 Αθήνα,   στα τηλέφωνα:     
210-36.16.532, 210-36.17.784, στο fax: 210-36.41.025,
και στην ιστοσελίδα: www.hms.gr

          Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας. Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή                   Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                
                        ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου