Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Το κεντρικό θέμα του 29ου Συνεδρίου της ΕΜΕ στην Καλαμάτα θα προκύψει με εισηγήσεις των Παραρτημάτων.

Σύμφωνα με δέσμευση -απόφαση του Δ.Σ. που ανεκοίνωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γρηγόρης Καλογερόπουλος, η διαμόρφωση του τίτλου του θέματος του 29ου Συνεδρίου της Καλαμάτας, θα γίνει και με εισηγήσεις των τοπικών παραρτημάτων, ενώ την τελική απόφαση θα πάρει το ΔΣ της ΕΜΕ. 
Η πρόταση του Δ.Σ. Προέδρου, έγινε ευμενώς αποδεκτή από τους εκπροσώπους τωντοπικών παραρτημάτων και είμαστε εν αναμονή προτάσεων και αποφάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου