Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.)
Το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 10 Μαρτίου 2013 συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14-3-2013 με την παρακάτω σύνθεση :

Πρόεδρος :                             Γεώργιος Δημάκος
                                               Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Α’ Αντιπρόεδρος :                  Ιωάννης Αντωνίου
                                               Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νικης
Β’ Αντιπρόεδρος :                  Ιωάννης Τυρλής
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γενικός Γραμματέας :             Εμμανουήλ Κρητικός
                                               Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναπληρ. Γεν  Γραμματέας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
                                               Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ταμίας                                    Ευάγγελος Ευσταθίου
                                               Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης
Αναπληρωτής Ταμίας :           Ανδρέας Τριανταφύλλου
                                               Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ειδικός Γραμματέας :             Αναστάσιος Μπακάλης
                                               Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Έφορος Βιβλιοθήκης :            Νικόλαος Παπαναστασίου
                                               Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλη :                                    Γεώργιος Πολύζος
                                               τ. Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
                                               Ευάγγελος Ζώτος
                                               Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
                                               Παναγιώτης Βλάμος
                                               Αναπληρωτής Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
                                               Αριστείδης Σισσούρας
                                               Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
                                               Παναγιώτης Βουργάνας
                                               Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
                                               Παναγιώτης Στεφανής
Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Δημάκος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμανουήλ Κρητικός
Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου