Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Η ΕΜΕ για την Τράπεζα Θεμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr

GREEK    MATHEMATICAL      SOCIETY
34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street
GR.  106 79 - Athens - HELLAS Tel. 3616532 - 3617784 - Fax: 3641025 e-mail : info@hms.gr


Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Συμεών Κεδίκογλου

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014
Αρ.πρωτ.14923/31-1-2014


Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αθανάσιο Κυριαζή

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Σωτήρη ΓκλαβάΘέμα: Πιλοτική εφαρμογή της εξέτασης με επιλογή θεμάτων από τράπεζα θεμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ανακοίνωσε, προτίθεται από φέτος να εφαρμόσει στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου τη διαδικασία της επιλογής θεμάτων από τράπεζα θεμάτων.

Η δημιουργία τράπεζας θεμάτων έχει πολλά θετικά στοιχεία. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία για περισσότερα από δέκα χρόνια έχει θεσπίσει τράπεζα θεμάτων, που είναι προσβάσιμη στους καθηγητές και μαθητές, στον ιστότοπο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (www.hms.gr).

Δεκάδες μαθηματικοί έχουν απασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια σε εθελοντική βάση για να διατηρείται μια σύγχρονη τράπεζα θεμάτων, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε φορά της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και συνεχώς ανανεούμενη.

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία θα υποστήριζε το προτεινόμενο μέτρο της επιλογής θεμάτων για τις προαγωγικές της Α΄ Λυκείου από τράπεζα θεμάτων, αν οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας είχαν πραγματοποιήσει, ως όφειλαν, μια σοβαρή προετοιμασία, όπως απαιτείται για την επιτυχία του παραπάνω μέτρου, που αφορά τους μαθητές της Α΄ Λυκείου όλης της χώρας.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία :

   θεωρεί  ότι  η  σωστή  προετοιμασία  μιας  ποιοτικά  δομημένης  τράπεζας
θεμάτων απαιτεί τουλάχιστον ενός έτους προετοιμασία.
     προτείνει τη δημιουργία συντονιστικών επιτροπών ελέγχου ανά τακτά διαστήματα της πορείας της ύλης για τα μαθήματα που προβλέπεται να εξετάζονται μέσω τράπεζας θεμάτων.

     η πρώτη εφαρμογή ενός πανελλαδικής εμβέλειας μέτρου οφείλει να είναι πιλοτική, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές για την επιτυχημένη εφαρμογή του.
     διαθέτει  εκτός  της  τράπεζας  θεμάτων  και  αρχείο  των  περιοδικών Ευκλείδη Α και Β που περιέχει υλικό, ικανό να υπερκαλύψει τις ανάγκες μιας ποιοτικής τράπεζας θεμάτων για όλες τις τάξεις.

Πάγια θέση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας είναι να συμβάλει και όπου κληθεί θεσμικά να συμμετάσχει με επεξεργασμένες θέσεις σε όποιες σοβαρές προσπάθειες γίνονται για τη βελτίωση της Μαθηματικής Παιδείας στη χώρα. Όλα τα χρόνια λειτουργίας της έχει καταθέσει πολλές φορές προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας για τη διαμόρφωση των καταλλήλων προϋποθέσεων που βελτιώνουν το Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας


Πρόεδρος

Γεώργιος Δημάκος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Γενικός Γραμματέας


Εμμανουήλ Κρητικός
Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου