Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών ΣΤΟ 33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΜΕ

                    «Μαθηματικά, Θεμέλιο της ανθρώπινης σκέψης»                     

Θεματικές Ενότητες

1.  Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
2.  Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3.  Μετάβαση από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο
4.  Έρευνα στα Μαθηματικά και τις Εφαρμογές τους
5.  Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών

                                         Υποβολή εργασιών                                               

Η Επιστημονική Επιτροπή του 33ου  Πανελληνίου συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ προσκαλεί για την κατάθεση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων με στόχο την ευρεία ανταλλαγή απόψεων, ώστε να βελτιώσει την ενημέρωση και να ενισχύσει τη διάθεση της ελληνικής μαθηματικής κοινότητας να μετέχει ισότιμα στις διεθνείς διεργασίες και να παρεμβαίνει έγκαιρα και πειστικά στην ελληνική εκπαίδευση, στην κοινωνία και στην πολιτεία.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2016,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση


Οι εργασίες θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές, μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου.    Οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών     

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν με ηλεκτρονική στοιχειοθεσία των κειμένων που θα υποβληθούν. Για την ομοιομορφία και καλή ποιότητα της έκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω:

1.   Οι Εργασίες που θα υποβληθούν να είναι μέχρι 10 σελίδες.
2.   Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4εκ. δεξιά και αριστερά, 5.3εκ. πάνω και κάτω. Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.

3.   Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:
 Τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με γράμματα κεφαλαία μεγέθους 16.
 Μια κενή γραμμή.
 Τη Θεματική ενότητα με την οποία συνδέεται
   Το όνομα του συγγραφέα με κινητό τηλέφωνο, πλήρη διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γράμματα μεγέθους 12.
 Δύο κενές γραμμές.
 Περίληψη της εργασίας (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), που δεν υπερβαίνει τις 15
γραμμές κειμένου, γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
 Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12.
   Κάθε  πρόταση  θα  πρέπει  να  τεκμηριώνεται  βιβλιογραφικά.  Κάθε  αναφορά  στην βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι σαφής και κατά το δυνατόν να αναφέρεται σελίδα και έκδοση. Αντιστρόφως, για κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας θα πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον αναφορά εντός του κειμένου.

4. Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows. Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν να είναι Times New Roman Greek.

5.   Φωτογραφίες,  πίνακες,  γραφικές  παραστάσεις  που  έχουν  ενσωματωθεί  στο  κείμενο πρέπει να έχουν αποθηκευτεί και σε ξεχωριστά αρχεία.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Πλατανιάς Χανίων
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΓΗΣ
4, 5 & 6 Νοεμβρίου 2016


Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Πανεπιστημίου 34
106 79 Αθήνα
Τηλ:210 3616532-3617784
Fax:210 3641025

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Νικόλαος Αλεξανδρής
Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
Απόστολος Μπουρνέτας
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου