Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Σημαντική οικονομική ελάφρυνση για τα μέλη της ΕΜΕ

Καλή Σχολική χρονιά!
Πολλά μέλη της ΕΜΕ, για διάφορους λόγους δεν ήταν τακτοποιημένοι οικονομικά στην ΕΜΕ για συνδρομές πολλών ετών, με αποτέλεσμα από ένα σημείο και πέρα πραγματικά να μην μπορούν αντικειμενικά να αντεπεξέλθουν.
Η γενική συνέλευση της ΕΜΕ πήρε μια γενναία απόφαση και απεφάσισε:

 

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ που ισχύει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι (απόφαση για υλοποίηση Δ.Σ. 16-6-2017):

«Ταμειακώς εν τάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές των δυο προηγούμενων ετών, και 1€ για κάθε προηγούμενο έτος σε βάθος 10ετίας. Δηλαδή η μέγιστη οφειλή ενός μέλους να μην ξεπερνά τα 50€» Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι και την επόμενη τακτική Γ.Σ.»

  • Τα 50€, σημαίνουν τακτοποίηση μέχρι και το 2016.
  • Κανένα απολύτως μέλος δεν χρωστά πλέον πάνω από 50€

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου