Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Ανακοίνωση της ΕΜΕ για τις προτεινόμενες αλλαγές στο Λύκειο

 

Οι πρόσφατες προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με το Λύκειο, είναι σε μεγάλο βαθμό παραλλαγή παλαιοτέρων εκπαιδευτικών συστημάτων. Με τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δεν διαχωρίζονται για όλους τους μαθητές οι εξετάσεις για το απολυτήριο Λυκείου με τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δεν θίγεται καθόλου το ζήτημα της ομαλής σύνδεσης του Λυκείου με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ είναι γνωστό ότι σε όλα τα Εκπαιδευτικά Συστήματα αυτή η σύνδεση παίζει τεράστιο ρόλο. Επιπλέον η ομοιογένεια του Προτεινόμενου Σχολείου αμφισβητείται, αφού δημιουργούνται τίτλοι σπουδών δυο ταχυτήτων.

Οι εξαγγελίες για τη δημιουργία της Α και ΑΒ κατεύθυνσης καλύπτουν τις απαιτήσεις των μαθητών που θα ακολουθήσουν τις Θετικές Επιστήμες και τις Οικονομικές , Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες αντιστοίχως.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία εκφράζει τον προβληματισμό της και την ανησυχία της για το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελληνικής Εκπαίδευσης, με αφορμή την επιχειρούμενη εξειδίκευση και εμβάθυνση, ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, είτε δεν θα ακούσει αρκετά μαθηματικά (Β κατεύθυνση), είτε θα επικεντρωθεί σε επιλεκτικά κεφάλαια (ΑΒ κατεύθυνση), με αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να μην αποκτήσουν την απαιτούμενη μαθηματική παιδεία. Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι υποψήφιοι που επιλέγουν να δώσουν εξετάσεις στα Παιδαγωγικά Τμήματα πρέπει να εξετάζονται στα Μαθηματικά. Επιπλέον, θεωρούμε αναγκαία την επαναφορά της Αστρονομίας ως διδασκόμενο μάθημα γενικής παιδείας.

Η θεσμοθέτηση της Ερευνητικής Εργασίας μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την ανάγκη καθιέρωσης της. Σε κάθε περίπτωση η ερευνητική εργασία δεν μπορεί να προσμετράται στην αξιολόγηση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία θεωρεί σημαντικό ότι μέρος της όλης προσπάθειας για την αναμόρφωση του Λυκείου θα κριθεί από τα Αναλυτικά Προγράμματα, το Εκπαιδευτικό Υλικό που θα παραχθεί, την ουσιαστική βελτίωση της κοινωνικής θέσης του Εκπαιδευτικού, την ουσιαστική επιμόρφωση και αξιολόγησή του.

Η ΕΜΕ δια του Ερευνητικού Κέντρου Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο Σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα Γυμνασίου και Λυκείου εναρμονισμένο με τη διεθνή πραγματικότητα και προσαρμοσμένο στην Ελληνική κοινωνία και παράδοση. Το αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής θα παρουσιαστεί για να συζητηθεί με τους συναδέλφους σε ημερίδες που θα γίνουν έτσι, ώστε να διαμορφωθεί η τελική πρόταση της Ε.Μ.Ε. προς την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ΕΜΕ αναμένει τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθόσον το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επηρεάζει σημαντικά τη Λειτουργία του Λυκείου.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011
Αρ. πρωτ. 14736/2-6-2011
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος
Γρηγόριος Καλογερόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ο Γενικός Γραμματέας
Εμμανουήλ Κρητικός
Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου