Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών ΣΤΟ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΜΕ

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών
ΣΤΟ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΜΕ
 Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση
έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2012,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@hms.gr
 Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν με ηλεκτρονική στοιχειοθεσία των κειμένων που θα υποβληθούν. Για την ομοιομορφία και καλή ποιότητα της έκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω:
1.            Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4εκ. δεξιά και αριστερά, 5.3εκ. πάνω και κάτω. Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.
2.            Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:
·       Τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με γράμματα κεφαλαία μεγέθους 16.
·       Μια κενή γραμμή.
·       Τη Θεματική ενότητα με την οποία συνδέεται
·       Το όνομα του συγγραφέα με πλήρη διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γράμματα μεγέθους 12.
·       Δύο κενές γραμμές.
·       Την θεματική ενότητα με την οποία συνδέεται
·       Περίληψη της εργασίας (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά), που δεν υπερβαίνει τις 15 γραμμές κειμένου, γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
·       Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12.
Κάθε πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά.
3.            Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows. Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν να είναι Times New Roman Greek.
4.            Φωτογραφίες, πίνακες, γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο πρέπει να έχουν αποθηκευτεί και σε ξεχωριστά αρχεία.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Καλαμάτα
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
9 – 10 – 11 Νοεμβρίου 2012


Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Πανεπιστημίου 34
106 79 Αθήνα
Τηλ:210 3616532-3617784
Fax:210 3641025
e-mail: info@hms.gr

www.hms.gr

Μαθηματικά: Θεωρία, Πράξη και Προεκτάσεις
Σύνδεση με τα αναλυτικά προγράμματα, τη διδασκαλία στην τάξη, τις άλλες Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Οικονομία, τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα.

Θεματικές Ενότητες
1. Διδακτικές προτάσεις διδασκαλίας Μαθηματικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
2. Διδακτικές προτάσεις διδασκαλίας Μαθηματικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
3. Ιστορία και φιλοσοφία των Μαθηματικών.
4. Ο ρόλος των Μαθηματικών στις Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία και την Οικονομία.
5. Πολυμέσα και Μαθηματικά
6. Σύγχρονη Μαθηματική έρευνα.( Πρόσφατες ερευνητικές εργασίες στην μαθηματική Επιστήμη. Άρθρα επισκόπησης σε σύγχρονες ερευνητικές μαθηματικές περιοχές).
7. Τέχνη και Μαθηματικά (αξιοποίηση της Τέχνης στη διδακτική προσέγγιση των Μαθηματικών εννοιών)
8. Αναλυτικά προγράμματα: Περιεχόμενο, Αξιολόγηση, Σχεδιασμός.
9. Μαθηματικά και σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα.
10. Θέματα Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης δασκάλων των Μαθηματικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου